Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal (supraveghere video)

 Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, SC VIVIDUS INVEST  S.R.L. este un operator de date.

Datele de contact ale SC VIVIDUS INVEST  S.R., sediul social: mun. Brasov, str. Infratirii, nr. 7, jud. Brasov, e-mail: office@villav.ro, tel.: 0722 347 987

CUM COLECTAM / PRELUCRAM INFORMATII DESPRE DUMNEAVOASTRA

SC VIVIDUS INVEST S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colecteaza si prelucreaza inregistrari video, respectiv imaginea, in scopul monitorizarii accesului persoanelor in unitatea de cazare, al asigurarii securitatii spatiilor, bunurilor si valorilor  societatii, precum si al sigurantei persoanelor aflate in unitatea de cazare, in vederea combaterii infractionalitatii.

SC Vividus INVEST S.R.L. nu prelucreaza in scop privat datele cu caracter personal rezultate in urma monitorizarii video, iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activitatii angajatilor, colaboratorilor sau pentru pontajul angajatilor.

Sistemul video existent a fost instalat in urma unor analize de risc la securitate fizica:

* zone de acces si spatii destinate publicului;

* zone cu acces restrictionat (doar pentru echipa);

* imprejurimile cladirilor pentru a proteja spatiile exterioare;

* locurile de pastrare, depozitare si manipulare a suporturilor de stocare a documentelor.

Nu sunt monitorizate zone in care exista un nivel ridicat al asteptarilor privind viata privata, precum: toalete, cabine de dus sau alte locatii similare.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informatiile sunt prelucrate in mod legal, in conformitate cu:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si normele de aplicare ale acesteia;

* Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

* Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;

* Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;

* Decizia nr. 174/2018 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operatiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluarii impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In masura permisa de legislatie privind protectia datelor, pentru a ne indeplini obligatiile contractuale si legale putem transmite sau permite accesul la imaginile inregistrate unor autoritati nationale (la solicitarea organelor de cercetare penala sau la solicitarea instantelor de judecata).

CUM PROTEJAM INFORMATIILE CONFIDENTIALE COLECTATE

Informatiile colectate sunt pastrate in forma electronica, iar pentru protectia acestora sunt implementate urmatoarele masuri tehnice si organizatorice:

* limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerintelor legale;

* acces fizic restrictionat la spatiile unde se afla mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stocheaza imaginile inregistrate;

* limitarea accesului la imaginile care se deruleaza in timp real la angajatii

* control acces  la inregistrari. Doar administratorul de sistem (numit de catre Vividus Invest S.R.L.) are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;

* instruire privind cerintele legate de confidentialitatea datelor si acorduri de confidentialitate pentru persoanele (angajati ai SC Vividus Invest S.R.L. sau ai persoanelor imputernicite) care vizualizeaza imaginile care se deruleaza in timp real sau au acces la imaginile inregistrate;

* asigurarea contractuala sau prin acorduri, ca persoanele imputernicite folosite implementeaza masuri tehnice si organizatorice de protectie a datelor.

LOCATIA DE STOCARE SI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate in spatii si pe echipamente situate in cadrul SC VIVIDUS INVEST S.R.L. Durata de stocare este in conformitate cu cerintele legale (30 de zile), dupa acest interval imaginile stergandu-se automat in ordinea in care au fost inregistrate. In cazul producerii unui incident de securitate sau a inregistrarii unei solicitari intemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate sau de solutionare a solicitarii primite (la solicitarea organelor de cercetare penala sau la solicitarea instantelor de judecata).

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 aveti urmatoarele drepturi:

* dreptul la informare. Aveti dreptul sa primiti informatii despre cum si de ce prelucram datele dumneavoastra personale;

* dreptul de a obtine din partea SC VIVIDUS INVEST. o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective;

* dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care va privesc;

* dreptul de stergere a datelor cu caracter personal care va privesc, sau de restrictionare a prelucrarii, sub rezerva anumitor exceptii;

* dreptul de a va opune prelucrarilor, sub rezerva anumitor exceptii.

Daca doriti sa faceti o solicitare in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016, pentru a va putea raspunde intr-un mod eficient va trebui sa ne furnizati identitatea dumneavoastra (nume complet, date identificare) si indicatii privind informatiile pe care le solicitati.

In cazul solicitarii de acces la imagini inregistrate care va privesc, solutionarea cererii se poate face prin acordarea accesului la inregistrarea solicitata sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie sa mentioneze data, ora, locatia pentru care se doreste acces la inregistrarea camerei de supraveghere.

Inregistrarea furnizata in cazul solicitarii de acces depinde de conditiile tehnice de inregistrare, de conditiile in care a avut loc preluarea imaginilor si de drepturile altor persoane care pot aparea in inregistrare (imaginile in care apar alte persoane vor fi editate astfel incat sa nu fie posibila recunoasterea/identificarea lor). Este posibila restrictionarea accesului pentru protejarea drepturilor si libertatilor altor persoane (de exemplu daca in imagini apar si alte persoane si nu exista posibilitatea de a obtine consimtamantul lor, sau imaginile acestora nu se pot edita).

Daca aveti nemultumiri legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal aveti dreptul de a contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul SC VIVIDUS INVEST SRL., e-mail office@villav.ro, adresa: mun. Brasov, Infratirii nr.7, jud. Brasov, telefon: 0722347987 sau sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

MODIFICARI ALE INFORMARII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Avand in vedere posibilitatea identificarii unor noi prelucrari de date de natura personala, faptul ca legile privind protectia datelor cu  caracter personal si recomandarile autoritatii de supraveghere se schimba si se imbunatatesc periodic este posibil ca aceasta informare privind confidentialitatea datelor sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare, acest document de informare.